DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Krystaloterapie a Reiki

KRYSTALOTERAPIE

Stará Atlantská metoda léčby, harmonizace a  energetizace, působením energií  krystalů a drahých kamenů, na fyzické a další energetická těla  v mentálních, emocionálních a duchovních rovinách.

 

 

Drahokameny

 

 

 

Atlanťané si byli vědomi síly krystalů a jejich energetických vibrací.  Šamani a dávní

léčitelé využívající krystaly dobře věděli o jejich schopnosti soustřeďovat zvukové i

světelné vibrace do koncentrovaného paprsku, který se tak užíval k léčbě. Kroužením

krystalu po kůži dojde ke stlačení, jímž se vyšle soustředěný paprsek k orgánu v těle.

Dobře věděli, že některé krystaly dokážou člověka povzbudit nebo uklidnit. Existují i

takové, které umějí uklidnit příliš aktivní orgán a ten, který funguje nedostatečně,

povzbudit. Pokud si chcete poradit s bolestí, tedy signálem těla, že něco není v pořádku,

dokáže vám pomoci krystal. Bolest může být výsledkem přebytku nebo nedostatku

energie, nebo zablokování jejího toku.    

 

           

  Společným rysem krystalů je, že jsou to mocní spojenci a nástroje, které zesilují naše záměry léčit. 

 

Krystaly jsou

zhmotněné světlo

hvězd v nitru matky

země...

 

Probouzí a přináší do našich životů světlo, energii, sílu, radost, harmonii a jednotu...

 

Mocná síla krystalů a drahých kamenů harmonizuje a zesiluje energii v našich jemněhmotných tělech (auře) a jejich energetických centrech (čakrách).

 

 

Minerály jsou schopny přenášet informace z jednoho místa na druhé .

• Primárním civilizačním centrem výzkumu a využití minerálů na planetě Zemi byla Atlantida . Používali je k třem účelům:


- Jako klasické technické prostředky
- Jako hojivé a léčivé prostředky
- Jako komunikační zařízení pro přenos informací

•  Duchovní vůdcové Atlantiďanů používali minerály jako zdroje poučení a výuky
.

• Dalším civilizačním centrem používajícím minerály byla Staro - Egyptská říše .
Staro - Egyptská říše se zasloužila o největší výzkum a použití tzv. . zelených minerálů.
 
• Třetí civilizační centrum ( zasloužilo se o využití a rozvoj modrých minerálů ) a jsou to indiánské kmeny v Severní Americe.


• O využití černých minerálů se zasloužili obyvatelé Jižní Ameriky.
Minerály byly používány pro různorodé duchovní praktiky , léčení a technické aktivity.
S příchodem středověku začaly postupně upadávať i ty pozůstatky původních tradic.
Primární učení atlantského typu ze světové scény vytratilo s příchodem doby ledové .

 

          Jak probíhá procedůra krystaloterapie?

 

 • domluvíme se na setkání
 •  minimální  potřebný čas  základní sestavy pro posílení a stabilizaci aury je cca. 15 min., po ní teprve následuje aktivace a energetizace čaker generátorovým krystalem a konkétní práce na potřebných změnách sestavením speciální sestavy max. 35 - 50 min. Celkový potřebný čas pro dostatečně hluboký proces je tak asi 60 - 80 min. U rozšířených intenzivních sestavách 90 - 110 min.
 • položíte se na lehátko a já Vás postupně obložím krystaly křišťálu a drahými kameny kolem i na fyzické tělo
 • podle potřeby řešení  konkrétního problému, nebo podle domluvy či intuice, vyberu postup léčitelského procesu ( tzn. zapojení kvantového doteku a reiki ) a potřebnou sestavu drahokamenů
 • nemusím se Vás fyzicky dotýkat. Pohybuji se jen v auře a velkým generátorovým krystalem křišťálu aktivuji Vaše energetická centra či odstraňuji bloky v proudění energie. Vše ostatní udělají kameny svým inteligentním a silným působením.
 • po takovém 15 - 100 minutovém působení kamenů na všechny Vaše složky lidského nástroje, dochází k silné energetizaci aury, rozproudění ztuhlé energie a energ. center ,jejich zharmonizování a tím k znovunapojení na naše vyšší já.
 • krystaly nastartují ozdravný proces na všech rovinách a dodají energii pro rychlejší zpracování potřebných disharmonií, dodáním potřebných vibračních frekvencích, jejichž nedostatek  či pokřivení způsobilo onemocnění. Tím dojde k synchronizaci s naší Duší, což má zpětně blahodárný efekt na náš lidský nástroj, vozítko Duše.
 • budete se cítit spokojení, nabití, odpočatí, radostní apod. Jedině v tomto potřebném  emočním stavu, uvolnění a zprůchodnění obsahu do vědomí, může dojít k vyléčení.
 •  pro celkové zintenzivnění a podporu procesu pracuje  nemalou měrou i faktor  positivního egregoru vytvořeného prostředí, místa kde krystaloterapie probíhá. Jako další podpůrné prostředky využívám  KU a Reiki, aromaterapii ( vůně) a muzikoterapie (živé alikvotní tóny hlasu a tibetských mís nebo vhodná  poslechová hudba ), podílející se tak významně vibrací zvuku na  rozproudění energie  a  zajištění čistého prostředí pohody a uvolnění.
 • po skončení o odebrání kamenů, je možné po krátké adaptaci odejít.
 • často dochází k pocítění účinků okamžitě, jindy je potřeba působení opakovat a pracovat třeba na jiné nebo hlubší odkryté rovině.

 

 

CENÍK KRYSTALOTERAPIE

 6080 min.

90110 min.

Základní harmonizace a  celkové posílení aury + aktivace a harmonizace čaker

300 Kč

400 Kč

Zákl. harmon. aury + čakry + celkové reiki (nebo speciální sestava na konkrétní  problém)

400 Kč

500 Kč

Základní harmonizace aury+čakry+speciální sestava+ celkové reiki

500 Kč

600 Kč

 

REIKI

Reiki je univerzální vesmírná léčivá energie. Je to inteligentní energie Lásky.

Otvírám se této síle aby mohla skrze můj lidský nástroj volně a bez ovlivňování ego-osobnosti proudit tam kde je potřeba.

Tento proud se pomocí krystalu zesiluje a převádí do těla klienta .

 

 

Poskytuji dvě základní úrovně působení:

 

 • Celkové (dlouhé) / 80 - 100 min. – 300 Kč

Hlubší a trvalejší působení přikládáním rukou na celé tělo od hlavy přes ruce, trup a nohy. Uhlazení a zharmonizování aury a kompletní harmonizace čaker, nabití celého systému na vyšší potenciál

 • Místní (krátké) / 10-15  min. - 100 Kč

Působení na zmírnění akutní bolesti, úrazu, stresu, jeho rozpuštění a nastartování léčebného procesu či na doplnění energie.